Cégünk Európa szinte összes országból/ba vállal nemzetközi halottszállítást. Kérem amennyiben árajánlatot szeretne kérni hívja  +36 06 46 431 014-es telefonszámot!

Amennyiben az elhunytat külföldre kell szállítani, az alábbi egyezményeket kell szem előtt tartani:

-          Az 1937. február 10-én aláírt, a halott-szállításról szóló nemzetközi egyezmény (Berlini egyezmény), melyhez a következő országok csatlakoztak: Belgium, Ausztria, Egyiptom, Németország, Franciaország, Olaszország, Mexikó, Portugália, Románia, Svájc, Csehszlovákia és a Kongói Népi Demokratikus Köztársaság.

-          Az 1973. október 26-án született, a halott-szállításról szóló európai egyezmény (Strassburgi Egyezmény); az egyezmény 1975. november 11-én lépett életbe, miután hét ország aláírta.

Külföldi halottszállításhoz a következő dokumentumok szükségesek:

-          halottvizsgálati bizonyítvány
–          halotti anyakönyvi kivonat
–          arra vonatkozó hatósági-orvosi tanúsítvány, hogy a halottszállításnak egészségügyi szempontból nincs akadálya (ÁNTSZ)
–          konzuli engedély
–          befogadó nyilatkozat a célállomás temetőtől
–          egységes vámáru nyilatkozat (Vám és Pénzügyőrség).

Ezeken túlmenően szükség lehet még a következőkre:

-     légi szállításnál a célországi fogadóra vonatkozó adatok
–     a célország előírásai szerinti kiegészítő koporsózási szabályok betartása (pl: balzsamozás).

A külföldre történő szállításhoz az illetékes ÁNTSZ – külön kérelemre kiadott – engedélye szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell: az elhunyt nevét, utolsó lakhelyét, a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, a szállítás induló- és végállomását, a szállító jármű megjelölését és a szállítmány kísérőjének a megnevezését.

A kérelemhez csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítványt vagy a halotti anyakönyvi kivonatot.

Az ÁNTSZ engedélye két példányban készül; egyiket a halott kísérőjének kell átadni a halottvizsgálati bizonyítvánnyal illetve a halotti anyakönyvi kivonattal együtt. A másik a kérelemmel együtt az irattárba kerül.

Az engedélynek a szállítás feltételeit is meg kell határozni; ezek meglétét a szállítás megkezdése előtt ellenőrizni kell. (Vhr. 46.§ (1) – (3) bek.)

A külföldről Magyarországra való szállításhoz az engedélyt a magyar külképviseleti hatóság adja ki. A belföldi helyközi szállítás szabályainak betartásán túl a kettős koporsó alkalmazása is kötelező. A rendeltetési helyen az ÁNTSZ a szállítmányt ellenőrzi, a halottszállítási engedélyt bevonja és megőrzi. Az ÁNTSZ-t a temető fenntartója illetve üzemeltetője értesíti a holttest megérkezéséről. (Vhr. 46.§ (4) bek.)